Túi máu

Túi máu ba T&B

Thông số kỹ thuât: Chất liệu túi: 3 túi PVC-DEHP Dung tích chứa máu toàn phần: 350mL +/- 10% Dung dịch chống đông: 49mL CPDA + 80mL SAGM Phù hợp trên...

Túi máu ba T&T

Thông số kỹ thuât: Chất liệu túi: 2 túi PVC-DEHP + 1 túi PVC-TOTM Dung tích chứa máu toàn phần:  – MRE4285LQ: 350mL +/- 10%  – MRE6285LQ: 450mL  +/-...

Túi máu đôi

Thông số kỹ thuât: Chất liệu túi: 2 PVC-DEHP Dung tích chứa máu toàn phần: 350mL +/- 10% Dung dịch chống đông: 49mL CPDA1 Quy cách đóng gói: 20 túi/...

Túi máu đơn

Thông số kỹ thuât: Chất liệu túi: 1 túi PVC-DEHP Dung tích chứa máu toàn phần: 250mL +/- 10% Dung dịch chống đông: 35 mL CPDA1 Quy cách đóng gói: 20...

Danh mục sản phẩm