Asan Easy Test® AFP

ASAN Easy Test AFP (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM5280-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện Alpha-feto protein

Mẫu: huyết thanh/ huyết tương

Giới hạn phát hiện: 20 ng/ml

Danh mục sản phẩm