Asan Easy Test® CEA

ASAN Easy Test CEA (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM5320-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện kháng nguyên biểu mô phôi (Carcino-embryonic)

Mẫu: huyết thanh/ huyết tương

Giới hạn phát hiện: 5 ng/ml

Danh mục sản phẩm