Asan Easy Test® FOB

ASAN Easy Test FOB (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM5270-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện vết máu trong phân

Mẫu: phân

Giới hạn phát hiện: 50 ng/ml

Danh mục sản phẩm