Asan Easy Test® HIV

ASAN Easy Test HIV 1/2 (3lines) (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM4361-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện phân biệt kháng thể HIV loại 1, loại 2 (3 vạch).

Mẫu: huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần.

Giới hạn phát hiện: 1.15 s/CO

Danh mục sản phẩm