Asan Easy Test® Mal. Pan

ASAN Easy Test Malaria Pf/Pan Ag (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM4650-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện phân biệt kháng nguyên các loài P.falciparum và Pan Plasmodium (Pf-HRP II/Pan-pLDH).

Mẫu: máu toàn phần

Giới hạn phát hiện: Pf: 50 parasites/µl

Pv: 75 parasites/µl

Danh mục sản phẩm