Asan Easy Test® syphilis

ASAN Easy Test Syphilis (Device)
NSX ASAN PHARM
Mã SP AM5310-K
Đóng gói 1T x 25/kit

Phát hiện kháng thể Treponema pallidum (giang mai).

Mẫu: huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần.

Giới hạn phát hiện: 0.9 s/CO

Danh mục sản phẩm