Bộ lọc bạch cầu cho hồng cầu

Bộ lọc Bạch cầu cho Hồng cầu đậm đặc ở nhiệt độ phòng hoặc ở 4 ° CLợi ích
  • Các chế phẩm máu thu được đáp ứng tiêu chuẩn AABB và Châu Âu
  • Dễ dàng sử dụng
  • Vật liệu phin lọc trong suốt nên dễ dàng theo dõi trực quan trong quá trình lọc
  • Tỷ lệ loại bỏ bạch cầu trong sản phẩm lên tới 99%

Điều kiện xử lý

Bộ lọc loại LCG2b cho phép lọc bạch cầu từ một đơn vị Hồng cầu đậm đặc

  • Trong vòng 24 giờ sau khi thu thập ở nhiệt độ phòng
  • Trong vòng 3 ngày sau khi thu thập và lưu trữ ở 4 ° C

Bộ lọc loại LCG4 cho phép lọc bạch cầu từ một đơn vị Hồng cầu đậm đặc

  • Trong vòng 14 ngày sau khi thu thập và lưu trữ ở 4 ° C

Xử lý

Hệ thống bộ lọc LCG2B và LCG4 đạt chuẩn CEVui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Danh mục sản phẩm