Bộ lọc bạch cầu cho tiểu cầu

Bộ lọc bạch cầu cho tiểu cầu pool sản xuất theo phương pháp Buffy-Coat

Lợi ích

  • Hiệu quả lọc > 4 lần thông thường
  • Vật liệu trong suốt nên dễ dàng theo dõi trực quan của quá trình lọc
  • Các chế phẩm máu thu được đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu
  • Dễ dàng xử lý
  • Hao hụt trong quá trình lọc thấp ± 7,5ml

Phương pháp lọc

Bộ lọc Thromboflex TXP giúp lọc bạch cầu trong sản phẩm tiểu cầu đậm đặc theo phương pháp Buffy-Coat 24 giờ sau khi được thu nhận.

Bộ lọc TXP đảm bảo hiệu quả lọc bạch cầu cao. Kết hợp với việc chứa Oxy-PL đảm bảo tính thấm khí ở mức tối ưu và cần thiết cho sự tồn tại của tiểu cầu, hệ thống này  sẽ cung cấp lượng tiểu cầu đậm đặc chất lượng cao và an toàn.

 

Hệ thống bộ lọc TXP đều đáp ứng tiêu chuẩn CE ClassIIb

Danh mục sản phẩm