Máy ly tâm để bàn

ROTANTA 460/ 460 R

Với công nghệ tiên tiến ROTANTA 460/ 460 R đóng góp đáng kể vào việc rút ngắn thời gian vận hành.

ROTOFIX 46/ 46H

Thể hiện được các phương pháp tùy biến cho từng yêu cầu riêng.

Danh mục sản phẩm