Tuyển dụng

Tìm kiếm những ứng viên tài năng – những người bạn đồng hành cùng Medcomtech chinh phục đỉnh thành công.

Nhân viên giao hàng

Số lượng: 01 tại Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30/03/2018

Nhân viên kinh doanh

Số lượng tuyển dụng: 01 tại Hà Nội; 01 tại Tp Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018

Nhân viên kỹ thuật

Số lượng tuyển dụng: 01 tại Tp Hồ Chí Minh
Deadline nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018

Quản lý kinh doanh ngành hàng

Số lượng: 01 tại Hà Nội; 01 tại Tp Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018