Trang chủ » Tuyển dụng

Trợ lý Tổng Giám Đốc

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: Trợ lý Tổng Giám Đốc Số lượng: 01 người Làm việc tại VP Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổ chức, theo dõi lịch làm việc của Tổng Giám đốc để…

Xem thêm

Quản lý kinh doanh sản phẩm (Product Manager)

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: Quản lý kinh doanh sản phẩm (Product Manager). Số lượng: 01 người Làm việc tại VP Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm…

Xem thêm

Quản lý Vận hành

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: Quản lý vận hành – Operation Manager Số lượng: 01 người Làm việc tại VP Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổ chức tuyển dụng và quản lý trực tiếp phòng…

Xem thêm

Chuyên viên Sản phẩm Truyền máu (PS Transfusion)

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: PS – Product Specialist, phụ trách các sản phẩm thuộc ngành huyết học, truyền máu. Số lượng: 01 người Làm việc tại VP Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Làm việc…

Xem thêm

Nhân viên kế toán

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: Nhân viên kế toán Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN: Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu khách hàng Tổng hợp chứng từ lập báo cáo tài chính Điều phối và quản lý kho hàng,…

Xem thêm

Nhân viên kinh doanh khu vực miền Trung

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Chức danh: Nhân viên kinh doanh khu vực miền Trung Số lượng: 01 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN: Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới. Báo cáo, phân tích thị trường, đối thủ cho các mảng sản…

Xem thêm