Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Sản phẩm truyền máu » Bộ lấy mẫu nước tiểu

Bộ lấy mẫu nước tiểu

DỤNG CỤ CHỨA MẪU NƯỚC TIỂU CÙNG ỐNG HÚT MẪU

Miêu tảThời hạn sử dụngĐóng gói
21800Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 120 ml, vô trùng, bao gồm ống hút mẫu. Gói riêng.36 tháng200
21820Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 120 ml, vô trùng, bao gồm ống hút mẫu.36 tháng400
21780Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 120 ml, không vô trùng, bao gồm ống hút mẫu.36 tháng400
21883Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 60 ml, vô trùng, bao gồm ống hút mẫu. Gói riêng.36 tháng500
21890Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 60 ml, vô trùng, bao gồm ống hút mẫu.36 tháng500
21870Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu 60 ml, không vô trùng, bao gồm ống hút mẫu.36 tháng500

ỐNG HÚT LẤY MẪU NƯỚC TIỂU

Miêu tảThời hạn sử dụngĐóng gói
21810Ống hút cùng bộ lấy mẫu nước tiểu tổng chiều dài 14 cm (ống hút 9,2 cm), không vô trùng36 tháng800
21825Ống hút cùng bộ lấy mẫu nước tiểu tổng chiều dài 14 cm (ống hút 9,2 cm), vô trùng. Gói riêng.36 tháng400
21840Ống hút cùng bộ lấy mẫu nước tiểu tổng chiều dài 22 cm (ống hút 17 cm), không vô trùng36 tháng400