Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Hệ Thống Sản Phẩm Truyền Máu » Bộ lấy mẫu nước tiểu

Bộ lấy mẫu nước tiểu

Mô tả sản phẩm:

  • Dùng để chứa mẫu bệnh phẩm nước tiểu không vô trùng có bộ phận lấy mẫu chân không
  • Dùng để chứa mẫu bệnh phẩm nước tiểu làm xét nghiệm
  • Chỉ sử dụng một lần.

Danh mục sản phẩm:

Mô tả sản phẩm
21780 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu, không vô trùng, bao gồm ống hút mẫu, dung tích 120ml
21800 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu, vô trùng, không bao gồm ống hút mẫu, dung tích 120ml
21820 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu, vô trùng, bao gồm ống hút mẫu, dung tích 120ml
21870 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu, không vô trùng, bao gồm ống hút mẫu, dung tích 60ml
21883 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu, vô trùng, không bao gồm ống hút mẫu, dung tích 60ml
21890 Dụng cụ chứa mẫu nước tiểu,vô trùng, bao gồm ống hút mẫu, dung tích 60ml