Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Sản phẩm truyền máu » Kim lấy máu chân không

Kim lấy máu chân không

Miêu tảMàuThời hạn sử dụngĐóng gói
15201Kim lấy máu chân không loại 20G 1″ (Ø 0,9 x 25 mm)Vàng36 tháng100 / 1000 / 6000
1526502Kim lấy máu chân không loại 20G 1½” (Ø 0,9 x 38 mm)Vàng36 tháng100 / 1000 / 6000
15213Kim lấy máu chân không loại 21G 1″ (Ø 0,8 x 25 mm)Xanh lá36 tháng100 / 1000 / 6000
1526504Kim lấy máu chân không loại 21G 1½” (Ø 0,8 x 38 mm)Xanh là36 tháng100 / 1000 / 6000
15225Kim lấy máu chân không loại 22G 1″ (Ø 0,7 x 25 mm)Đen36 tháng100 / 1000 / 6000
1526506Kim lấy máu chân không loại 22G 1½” (Ø 0,7 x 38 mm)Đen36 tháng100 / 1000 / 6000

KIM CÁNH BƯỚM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG

Miêu tảĐộ dài dâyMàuThời hạn sử dụngĐóng gói
6211921G (Ø est. 0,80 x 20 mm)19 cmXanh lá36 tháng100 / 400
6231923G (Ø est. 0,60 x 20 mm)19 cmXanh dương đậm36 tháng100 / 400
6213021G (Ø est. 0,80 x 20mm)30 cmXanh là36 tháng100 / 400
6233023G (Ø est. 0,60 x 20 mm)30 cmXanh dương đậm36 tháng100 / 400

KIM CÁNH BƯỚM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG CÓ KHÓA AN TOÀN

Miêu tảĐộ dài dâyMàuThời hạn sử dụngĐóng gói
62119S21G (Ø est. 0,80 x 20 mm)19 cmXanh lá36 tháng100 / 400
62319S23G (Ø est. 0,60 x 20 mm)19 cmXanh dương đậm36 tháng100 / 400
62130S21G (Ø est. 0,80 x 20mm)30 cmXanh lá36 tháng100 / 400
62330S23G (Ø est. 0,60 x 20 mm)30 cmXanh dương đậm36 tháng100 / 400