Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Sản phẩm truyền máu » Ống nghiệm chân không EDTA

Ống nghiệm chân không EDTA

ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG EDTA K2

Thích thướcMiêu tảDung tíchMàuThời hạn sử dụngĐóng góiNhãn
1350113 x 75 mmK2 EDTA1 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
1350513 x 75 mmK2 EDTA2 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
1351013 x 75 mmK2 EDTA3 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
13530013 x 75 mmK2 EDTA4 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
13540013 x 100 mmK2 EDTA6 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
1356016 x 100 mmK2 EDTA9 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy

ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG EDTA K3

Kích thướcMiêu tảDung tíchMàuThời hạn sử dụngĐóng góiNhã
1300113 x 75 mmK3 EDTA1 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
1300513 x 75 mmK3 EDTA2 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
61300513 x 75 mmK3 EDTA2 mlTím18 tháng100 / 1000Trong suốt
1301013 x 75 mmK3 EDTA3 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
61301013 x 75 mmK3 EDTA3 mlTím18 tháng100 / 1000Trong suốt
1303013 x 75 mmK3 EDTA4 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
61303013 x 75 mmK3 EDTA4 mlTím18 tháng100 / 1000Trong suốt
1304013 x 100 mmK3 EDTA6 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
1306016 x 100 mmK3 EDTA9 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy

Khuyến cáo sử dụng

Chỉ định trộn mẫu: ngay sau khi lấy máu, lắc nhẹ mẫu 6-8 lần
Tốc độ li tâm: không được li tâm
Bảo quản mẫu: xem bảng

Nhiệt độ lưu trữlên đến 24°Cở 2 – 4°C
Thời gian bảo quản tối đa6 giờ< 24 giờ

Lắc kĩ trước khi xử lý các xét nghiệm huyết học

Để thu được huyết tương: ly tâm ở 1300 g trong 10 phút ở nhiệt độ 20 – 25°C
Bảo quản mẫu: đối với huyết tương tách khỏi tế bào máu, xem bảng sau

Nhiệt độ lưu trữlên đến 24°Cở 2 – 4°C< -20°C
Thời gian bảo quản tối đa<8 giờ> 8 giờ < 48 giờ> 48 giờ