Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Sản phẩm truyền máu » Ống xét nghiệm nước tiểu chân không

Ống xét nghiệm nước tiểu chân không

ÔNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG ĐÁY NÓN

Kích thướcMiêu tảDung tíchMàuThời hạn sử dụngĐóng góiNhãn
14871016 x 100 mmKhông có phụ gia9.5 mlTrắng18 tháng100 / 1000Giấy
14873016 x 100 mmKhông có phụ gia9.5 mlĐỏ18 tháng100 / 1000Giấy
1485016 x 100 mmKhông có phụ gia9.5 mlVàng18 tháng100 / 1000Giấy

ỐNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG ĐÁY TRÒN

Kích thướcMiêu tảDung tíchMàuThời hạn sử dụngĐóng góiNhãn
1490013 x 75 mmKhông có phụ gia4 mlVáng18 tháng100 / 1000Giấy
1490513 x 75 mmKhông có phụ gia4 mlĐỏ18 tháng100 / 1000Giấy
1493213 x 75 mmKhông có phụ gia4 mlĐồng18 tháng100 / 1000Giấy
14820116 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlVàng18 tháng100 / 1000Giấy
1491013 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlVàng18 tháng100 / 1000Giấy
1491513 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlĐồng18 tháng100 / 1000Giấy
14922D13 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlĐỏ18 tháng100 / 1000Giấy
14925D13 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlXanh dương đậm18 tháng100 / 1000Giấy
14947213 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlXanh dương nhạt18 tháng100 / 1000Giấy
14981013 x 100 mmKhông có phụ gia6 mlĐen18 tháng100 / 1000Giấy
1493016 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlVàng18 tháng100 / 1000Giấy
14940016 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlĐỏ18 tháng100 / 1000Giấy
1493516 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlĐồng18 tháng100 / 1000Giấy
14945016 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlĐen18 tháng100 / 1000Giấy
14942016 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlXanh lá18 tháng100 / 1000Giấy
14928016 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlXanh dương đậm18 tháng100 / 1000Giấy
1493616 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlBe18 tháng100 / 1000Giấy
14945716 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlDa cam18 tháng100 / 1000Giấy
14946616 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlNâu18 tháng100 / 1000Giấy
14948416 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlTím18 tháng100 / 1000Giấy
14948616 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlHồng18 tháng100 / 1000Giấy
14949516 x 100 mmKhông có phụ gia9 mlXanh dương18 tháng100 / 1000Giấy

ỐNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG TO

Kích thướcMiêu tảDung tíchMàuThời hạn sử dụngĐóng góiNhãn
1475016 x 100 mmKhông có phụ gia (đáy tròn)11 mlVàng18 tháng100 / 1000Giấy
1476216 x 100 mmKhông có phụ gia (đáy tròn)11 mlBe18 tháng100 / 1000Giấy
14768016 x 100 mmKhông có phụ gia (đáy tròn)11 mlTrắng18 tháng100 / 1000Giấy

Khuyến cáo sử dụng

Chỉ định trộn mẫu: lắc nhẹ mẫu 6-8 lần sau khi lấy mẫu
Thời gian tối thiểu trước khi li tâm: không có
Thời gian tối đa trước khi li tâm: trong 24 giờ
Tốc độ li tâm: 400 g trong 5 phút ở nhiệt độ 2-8 °C
Bảo quản mẫu: sau khi li tâm, xem bảng sau

Nhiệt độ lưu trữlên đến 24°Cở 2 – 4°C
Thời gian bảo quản tối đa< 2 giờ< 24 giờ