Ống xét nghiệm nước tiểu chân không

Price:

  • Categories: Hãng sản xuất Hệ thống ống nghiệm chân không KIMA Thiết bị và vật tư xét nghiệm
  • Tags:

Description

Tối ưu định hướng điều trị trong môi trường cấp tính – Medcomtech là một trong những công ty tiên phong trong cung cấp giải pháp xét nghiệm tại giường (Point-Of-Care) tại Việt Nam. Với những hệ thống xét nghiệm nhỏ gọn, đơn giản, linh hoạt, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác, đi kèm phác đồ điều trị cá thể hóa đã được chứng minh trong nước và trên thế giới. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia, bác sĩ trong hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt.

ÔNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG ĐÁY NÓN

Kích thước Miêu tả Dung tích Màu Thời hạn sử dụng Đóng gói Nhãn
148710 16 x 100mm Không có phụ gia 9.5ml Trắng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
148730 16 x 100mm Không có phụ gia 9.5ml Đỏ 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14850 16 x 100mm Không có phụ gia 9.5ml Vàng 18 tháng 100 / 1000 Giấy

ỐNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG ĐÁY TRÒN

Kích thước Miêu tả Dung tích Màu Thời hạn sử dụng Đóng gói Nhãn
14900 13 x 75mm Không có phụ gia 4ml Váng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14905 13 x 75mm Không có phụ gia 4ml Đỏ 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14932 13 x 75mm Không có phụ gia 4ml Đồng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
148201 16 x 100mm Không có phụ gia 6ml Vàng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14910 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Vàng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14915 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Đồng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14922D 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Đỏ 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14925D 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Xanh dương đậm 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149472 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Xanh dương nhạt 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149810 13 x 100mm Không có phụ gia 6ml Đen 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14930 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Vàng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149400 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Đỏ 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14935 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Đồng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149450 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Đen 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149420 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Xanh lá 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149280 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Xanh dương đậm 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14936 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Be 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149457 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Da cam 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149466 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Nâu 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149484 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Tím 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149486 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Hồng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
149495 16 x 100mm Không có phụ gia 9ml Xanh dương 18 tháng 100 / 1000 Giấy

ỐNG XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CHÂN KHÔNG TO

Kích thước Miêu tả Dung tích Màu Thời hạn sử dụng Đóng gói Nhãn
14750 16 x 100mm Không có phụ gia (đáy tròn) 11ml Vàng 18 tháng 100 / 1000 Giấy
14762 16 x 100mm Không có phụ gia (đáy tròn) 11ml Be 18 tháng 100 / 1000 Giấy
147680 16 x 100mm Không có phụ gia (đáy tròn) 11ml Trắng 18 tháng 100 / 1000 Giấy

Khuyến cáo sử dụng

Chỉ định trộn mẫu: lắc nhẹ mẫu 6-8 lần sau khi lấy mẫu
Thời gian tối thiểu trước khi li tâm: không có
Thời gian tối đa trước khi li tâm: trong 24 giờ
Tốc độ li tâm: 400 g trong 5 phút ở nhiệt độ 2-8°C
Bảo quản mẫu: sau khi li tâm, xem bảng sau

Nhiệt độ lưu trữ lên đến 24°C ở 2 – 4°C
Thời gian bảo quản tối đa < 2 giờ < 24 giờ