Danh mục sản phẩm

Tư vấn miễn phí
Trang chủ » Sản phẩm » Hệ thống sản phẩm truyền máu » Túi máu rỗng

Túi máu rỗng

Kinh nghiệm và bí quyết thị trường truyền máu của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều hệ thống theo nhu cầu cụ thể của bạn:

  • Túi lấy mẫu
  • Bộ chuyển đơn giản
  • Bộ chuyển ba
  • Túi lưu trữ tiểu cầu
  • Túi máu hệ thống
  • Bộ phân phối nhi khoa