• Nhập thông tin tên wifi, mật khẩu, địa chỉ server host/port.
  • Tiến hành tạo mã Qrcode hoặc Barcode.
  • Sử dụng đầu đọc Barcode của thiết bị quét mã code vừa tạo.

Mã Qrcode

Mã Barcode

empty-barcode
empty-barcode
empty-barcode
empty-barcode
empty-barcode